Tampere on elinvoimainen

Author: | Posted in Mansen No comments

Alueen kehitys lähtee asukkaista. Tiesitkö, että kaupungit ovat siirtyneet verkkoon? Aiemmin eri kaupungeista löytyi netissä lyhyt johdanto asukaslukuineen ja päätietoineen. Sitten huomattiin, että verkon avulla on mahdollisuus tukea kaupunkikuvan kehitystä, alueen yhteistyötä ja luoda tapahtumia.

Tampere eri kaupunginosineen on onnistunut tehtävässä hienosti. Tampere sijoittui hyvin elinvoimaisuutta mittaavassa tutkimuksessa. Tampere on viriili kaupunki, joka nähdään kehittyvänä ja viriilinä paikkana. Kaupungit ja eri kaupunginosat voidaan nähdä nykyisin mahdollisuutena, joiden toimintaa ja tulevaisuuden kehitystä on mahdollista avittaa sähköisen median avulla. Sosiaalinen media ja netti tuovat kaupunkiyhteisöt lähelle kaupunkilaisia, verkosta nousseet ideat kuten pihakirppikset ja ravintolapäivät. Oman asuinalueen takia puuhaaminen nähdään tärkeänä ja sillä on suora vaikutus viihtyvyyteen.

Jatkuva kehitys

Nyt puhutaan kaupunginosa-alustoista, joiden avulla pyritään kehittämään eri alueita asukkaiden ja alueen toimijoiden näkökulmasta. Alue voi olla pienessä mittakaavassa vaikka katu, jonka toiminnan parantamiseksi lyödään viisaat päät yhteen. Kaupunginosa-alustat ovat jatkuvasti muuttuvia ja eläviä kokonaisuuksia. Niihin yhdistyy monia tekijöitä ja alaryhmiä kuten yrittäjät, asukkaat, harrastajat, yhdistykset, luonto ja asukastoiminta.

Erilaiset kehityshankkeet tulevat lähelle ihmisiä, mitä Tampereen Pispalassa asuva toivoo tulevaisuuden liikennejärjestelyiltä, entä mitä pohtii Hervannan asukas alueen harrastusmahdollisuuksista? Moni Suomen kaupunki tarvitsee piristysruisketta taloudellisesti

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

haastavina aikoina. Sähköistä ympäristöä ei enää nähdä vitsauksena, joka vie kuluttajat kaupungin keskustan kaupoista verkkoon vaan mahdollisuutena, josta myös kaupunkien yrittäjät voivat oikeilla toimintatavoilla hyötyä. Tarvitaan yhteistyötä ja uusia ideoita sekä foorumi, jossa ideointia on helppo työstää.

Kaupunginosien kehittämiseen ja herättämiseen tarvitaan innokkaita ihmisiä. Verkko on loistava tapa löytää samanhenkisiä ihmisiä ja luoda jotain pysyvää kaupunkisuunnittelun alalla. Netin avulla on mahdollisuus mainostaa tapahtumia ja koota yhteisöjä ja Tampereen kaupunki onkin hyvin edustettuna eri alueineen niin Facebookissa, Instagramissa kuin myös Twitterissä. Yhteisöt luovat aikaan kaivattua ”Me”-henkä ja positiivista energiaa. Eri kaupunginosien kehittämisen on tarkoitus tuoda asiat lähemmäs tavallisia ihmisiä, oma aktiivisuus voidaan kanavoida kehittämiseen ja uusien, innovatiivisten ideoiden prosessoimiseen.

Oman alueen kehittäminen luo tyytyväisyyttä asukkaiden keskuuteen. Oman idean ja yhteistyön jäljen näkeminen nostattaa innostusta tehdä lisää. Ihmisten välinen vuorovaikutus taas tiivistää yhteisön toimintaa, oman alueen yrittäjä tulee tutuksi ja on helppo ryhtyä toimeen kun alueella on jo ennestään verkostoja. Kaupunginosien kehittäminen lähtee alueen asukkaista.

Add Your Comment